Fundacja

Celem statutowym Fundacji Wspierania Edukacji Filmowej  jest promocja i upowszechnianie sztuki i kultury filmowej oraz sztuk audiowizualnych oraz edukacja w zakresie wszystkich etapów produkcji filmowej.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez publikację kwartalnika „FilmPRO” – oficjalnego magazynu Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC, a także organizację różnorodnych wydarzeń szkoleniowych i warsztatowych.  

Szkolenia organizowane przez Fundację FilmPRO są skierowane do różnych grup uczestników: 

– technologiczne szkolenia dotyczące zagadnień związanych z realizacją i postprodukcją utworów audiowizualnych, skierowane do specjalistów z obszaru filmu oraz innych obszarów zawodowych, i mające charakter profesjonalizacji zawodowej. W ofercie szkoleniowej Fundacji znajdują się także warsztaty z certyfikacją producentów rozwiązań technologicznych.  

– warsztaty poświęcone artystycznym aspektom kreacji obrazu filmowego i telewizyjnego – szkolenia z zakresu prawa i finansowania produkcji filmowej  – seminaria i masterclassy organizowane podczas największych imprez filmowych w kraju i zagranicą 

– warsztaty dla dzieci i młodzieży Dodatkowo przygotowujemy i publikujemy materiały szkoleniowe do wykorzystania podczas warsztatów i szkoleń organizowanych przez Fundację.   

Eksperci zgromadzeni w zespole magazynu „FilmPRO” oraz prowadzący warsztaty i szkolenia są aktywni także jako konsultanci produkcji filmowych. Fundacja FilmPRO ma w swojej ofercie analizę projektów filmowych pod kątem technologicznym.   Fundacja FilmPRO współpracuje z najważniejszymi organizacjami twórców filmowych w Polsce i zagranicą. 

www.000webhost.com