Krzysztof Czyzewski

Krzysztof Czyżewski

Adwokat, od kilkunastu lat zajmuje się prawem własności intelektualnej, w szczególności w obszarach filmu, mediów, prasy, książki, reklamy. 

Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. 

Jest wykładowcą z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, dóbr osobistych i reklamy. 

Był arbitrem Komisji Prawa Autorskiego. 

Współpracuje z wiodącymi organizacjami branżowymi na rynku filmowym.

www.000webhost.com